למדוד עץ

למדוד עץ – איך למדוד גובהו של עץ בגובה 12 מטר בערך?

כתבה – Barbara Lerman-Golomb, תרגום – מיכל ברגמן

למי מתאימה הפעילות – גילאי 8-17.

אז מה עושים?

•    התחלקו לזוגות.
•    אחד מכם ימדוד את העץ, באמצעות מקל באורך 30 ס’מ, המוחזק במאונך :הוא יעצום עין אחת ויתקדם לאטו מגזע העץ   שהחלק העליון והאמצעי של המקל יהיו מתחת לחלק העליון והאמצעי של העץ, בהתאמה.
•    בן הזוג השני ימדוד כעת את המרחק בין גזע העץ לבין בן הזוג הראשון. זהו בערך גובה העץ, בהתבסס על חוקי הגיאומטריה!


בהשראת אתר COEJL