למה ניתנה תורה במדבר?

מהו המדבר בעבורכם?
מדוע לדעתכם ניתנה התורה במדבר?
לו הייתה התורה ניתנת במקום אחר (למשל על הר החרמון), האם היא הייתה שונה מזו המוכרת לנו?

http://midreshet.org.il/PageView.aspx?id=441&back=http%3A//midreshet.org.il/search.aspx%3Fcat%3D16%26type%3D%23Go