לנטוע ורק אחר כך לקבל פני משיח

אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך: הרי לך משיח –
בֹּא ונטע את הנטיעה ואחר-כך צא והקבילו.

אבות דרבי נתן, נוסח ב’, לא