לעבדה ולשמרה

…וטעם לעבדה להשקות הגן. ולשמרה מכל החיות שלא יכנסו שם ויטנפוהו…

אבן עזרא על בראשית פרק ב פסוק טו