לפני עיוור

לפני עיוור לא תיתן מכשול

ויקרא י”ט, י”ד