לשמרה- מפני האדם!

“לשמרה”- להגן על הגן בפני חיות רעות, שלא תאכלנה את פירות עציו, אשר לא נועדו להן.
“ויצו… על האדם”- אבל לא רק מפני החיות היה צריך האדם לשמור את הגן, אלא גם מפני עצמו ושכמותו…

רד”צ הופמן ד”ה “לשמרה”