מה עוד היה בתיבה?

רבי לוי אמר: הכניס עמו [נח לתיבה] זמורות לנטיעות, יחורים לתאנים, גרופית לזיתים.

בראשית רבה, נח, יד, א