מוציאים האדם מן העולם

רבי אליעזר הקפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם.

מסכת אבות, ד, כ”א