מחזוריות ביהדות

מחזוריות   

 “לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה”.

הדס ילינק

מיועד לנוער ומבוגרים

משך זמן- שעה

פתיחה במליאה

ימי חנוכה הם ימים של שיא החורף שיא החושך.

כמבואר במדרש על האדם הראשון:

“לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך,
אמר: “אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו,
וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים”
עמד וישב ח’ ימים בתענית [ובתפילה].
כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך,
אמר ” : מנהגו של עולם הוא”.
הלך ועשה שמונה ימים טובים.
לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים…

מסכת עבודה זרה דף ח,א
  • מה למד האדם הראשון מתוך ההתבוננות בטבע?
  • אלו חוקי טבע נוספים אתם מכירים הפועלים באותו אופן מחזורי?

לימוד בחברותות

קראו את המקור הבא, סמנו את המצבים החקלאיים הכתובים בפסוק.

אם בחקתי תלכו
1. ויקרא כו ג אִם-בְּחֻקֹּתַי, תֵּלֵכוּ; וְאֶת-מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ, וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם.  ד וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם, בְּעִתָּם; וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ, וְעֵץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֹ.  ה וְהִשִּׂיג לָכֶם דַּיִשׁ אֶת-בָּצִיר, וּבָצִיר יַשִּׂיג אֶת-זָרַע; וַאֲכַלְתֶּם לַחְמְכֶם לָשֹׂבַע, וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם.  ו וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ…

  • איזו תחושה מתוארת בפסוק?
  • מהם אותם חוקים שיש ללכת בעקבותיהם?

2.    ילקוט שמעוני פרק כו, רמז תרע: דבר אחר אם בחקתי תלכו חוקים שחקקתי בהם את השמים ואת הארץ.

  • מהם אותם חוקים החקוקים מבריאת העולם?

3. מאמרי הראי”ה- השופר והחצוצרות: שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו, והננו מצווים להתהלך עמהם, בקשר קדושת התורה והמצוה את חוקותיו תשמרו, חוקים שחקקתי בהם שמים וארץ. אמנם הננו גם כן מאוגדים, עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה, וכל הסתעפויותיה. וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע בהתאמה לדבר ה’ ואור תורתו, כן אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה, וחייבים אנו ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי התורה ויפעת אורה. ונמצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית, היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר הכלי הטבעי, אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות כלי המעשה המתוקן במפעלו של האדם, באומנתו הטכנית. השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בשני חלקי היהדות הללו הטבעית והטכנית… ובחצוצרות וקול שופר נריע לפני המלך ד’ בבית נכון ונשא. ונלמד את עצמנו ואת כל עמי הארץ אשר יראו כי שם ד’ נקרא עלינו, כי הטכניקה האנושית נוצרה כדי לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי דבר ה’ להיות חיים תמימים וטהורים כאשר עשה אלקים את האדם ישר והיא צריכה לא לבלע ולהשחית אלא להעשות טפל לקיומו של העולם בטהרת טבעו הבריא והרענן על פי מהלך חוקי הטבע אשר ברא אלקים חיים ומלך עולם להחיות בהם את בריותיו. ונזכור גם וביחוד אז בימי גדולתנו ופארנו כי השופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר. ואשרי העם יודעי תרועה ד’ באור פניך יהלכו.

  • הרב קוק מתייחס לשני חוקים מנוגדים, מהם?
  • הרב קוק מדמה את השופר- לחוקי הטבע ואת החצוצרה לחוקי הטכניקה. מה הרב מציע על מנת להתמודד עם הסתירה בינהם?

סיכום במליאה:

כיום, עיקר הנזקים הסביבתיים נגרמים כתוצאה מכך ששברנו את המחזוריות. אם בעבר העולם נהג באופן עגול- מחזור הפחמן, מחזור המים, מחזור החנקן, עונות השנה קומפוסטציה  ועוד. היום האדם קוטע את המחזוריות- הפסולת הולכת למטמנה ויוצרת נזקים רבים. הפחמן דו חמצני נפלט בקצב מהיר לאוויר כך שיש עודפים ונוצרת התחממות. הטכניקה שיצרנו לעיתים קרובות קוטעת את המעגל לכדי קו ישר. 

התורה מנחה אותנו להלך עם חוקי הטבע. גם כשאנו יוצרים, מחדשים מפתחים- עלינו לזכור את הצו האלוקי וכלי ההכרחי לקיום – מחזוריות.

העשרה:

ביומימיקרי- פיתוח טכנולוגי עם חוקי הטבע

ביומימיקרי הוא תחום דעת ישן-חדש. עם ההתפתחות התעשייתית נוצרו טכנולוגיות בעלות השפעה סביבתית, המנצלות משאבי טבע ויוצרות פסולות וזיהום. האדם חזר והמציא את הגלגל שוב ושוב ושוב, באופן מסורבל יותר, בזבזני יותר המנצל עד חורמה את משאבי הטבע. מיקסום תוצאות לטווח הקצר הפך למונח המוביל והמועדף בפיתוח ומחקר על פני אופטימיזציה רב-מערכתית ארוכת שנים.

צורך השעה מחדד את ההבנה שקבלת השראה מהטבע לפיתוח פתרונות מקיימים לבעיות שבהן אנו נתקלים חיונית לשמירת משאבי כדור הארץ והחיים בו.

האתגר כיום הוא למזער את ההשפעה הסביבתית של הטכנולוגיות על ידי התאמתן לקריטריונים אקולוגיים או על ידי פיתוח טכנולוגיות חדשות. קבלת השראה מהטבע ולמידת העקרונות המקיימים בטבע יכולות לסייע במאמץ למזעור ההשפעות הסביבתיות של הטכנולוגיות שפותחו.

ביומימיקרי, כמתודת מחקר ופיתוח, מקדמת הסתכלות על הטבע כמקור אינסופי לפתרונות מקיימים לאתגרים הנדסיים, אדריכליים, רפואיים ואחרים – כי זה טבעי ללמוד מהטבע. (קראו עוד באתר של ביומימקרי)