מנוחה. היכולת להרפות. וזה מה שהיה העולם חסר

דבר אחר מה היה העולם חסר, מנוחה. באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה

פירוש רש”י בבראשית פרק ב פסוק ב