נתינה וקבלה במגילת רות

דף לימוד לשבועות- מהי מידת האחריות של החברה לעניים שבתוכה? מהם היחסים הראויים בין הנותן והמקבל? שאלות אלה מעסיקות אותנו לאורך כל השנה, אולם ממגילת רות הן עולות מזווית נוספת, המעמידה שאלה לגבי מי הוא הנותן ומי הוא המקבל בנתינת צדקה

http://midreshet.org.il/PageView.aspx?id=306&back=http%3A//midreshet.org.il/search.aspx%3Fcat%3D16%26type%3D%23Go