עבודת האדמה

אין הארץ מתפתחת אלא למען האדם- לצורך עבודתו המוסרית עלי אדמות. שלטון האדם באדמה קרוי בעברית “עבודה” – ויש לכך משמעות עמוקה. “עבד” קרוב ל”אבד”. אמור מעתה: אין “עבודה, אלא התבטלות; העובד מבטל רצונו – מפני רצון אחרים ומטרתם. האדם השליט באדמה, עובד במישרין את ה’; ואילו בעקיפין הוא עובד את האדמה. שכן ה’ העבידו למטרותיה.

הרש”ר הירש בפירושו על הפסוק בבראשית ב פס’ ה:כי לא המטיר ה’ אלוקים על הארץ והאדם אין לעבוד את האדמה