פרשת שבוע חברתית- תזריע- מצורע

פרשות השבוע תזריע – מצורע מפגישות אותנו עם מגוון רחב של אנשים המופרדים מן המחנה לפרקי זמן שונים, תוך תיאורים גרפיים ביותר של מיני צרעות ושאר מרעין בישין. 

סיפור תלמודי מעניין (בבלי, כתובות) , חושף בפנינו את יחס החברה למצורעים, כשהוא סוקר את התנהגותם של שישה רבנים בעניין זה. 

תלמוד (בבלי,כתובות עז’ ע”ב) מלמד על מגוון התנהגויות:

“מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי של בעלי ראתן, 

רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה 

רבי אלעזר לא עייל באהליה 

רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה 

רבי יהושע בן לוי מיכרך בהו ועסיק בתורה, אמר “אילת אהבים ויעלת חן”, אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא?”

בתרגום חופשי מסופר כך – הרב הראשון – ר’ יוחנן  נהג להזהיר אנשים מפני הזבובים שיתכן ועקצו חולי צרעת. הרב השני לא הסתובב במחיצתם של המצורעים, השלישי לא נכנס לביתם, הרביעי והחמישי לא קנו ביצים שהוטלו באזור שיש בו מצורעים  (ובעצם לא איפשרו להם להתפרנס ממכירת הביצים) . ר’ יהושע בן לוי ישב עם המצורעים בכיף ולמד תורה. ההסבר שנתן למעשה מעניין כמו המעשה עצמו- בתרגום חופשי – “איילת אהבים ויעלת חן” – אם התורה מעלה חן על לומדיה, בוודאי שהיא גם מגנה עליהם.  “.

הסיפור התלמודי מעמת שתי תפיסות ביחס ל”אחר” – החכמים נוקטים בשפה של פחד. הם מזהירים מתופעות שיכולות להדביק, מרחיקים עצמם, מוסיפים גדרות ולמעשה שוכחים כי המצורעים הינם קודם כל אנשים ורק אחר כך חולים.  

ר’ יהושע מדבר שפה של אהבה – “איילת אהבים ויעלת חן” –  הוא אוהב אנשים ואוהב את התורה, והלימוד המשותף מאפשר לו לפגוש את המצורעים באמת, על כל כוחות החיים והטוב שלהם, ולעסוק עמם ביצירה משותפת, המעלה את חינם ואת חינו לעולם. כשרואים את האחר, כשנוקטים בשפה של אהבה וחיבור, כשיוצרים יחדיו, אז ממילא גם “מוגנים” מהאחר, פעמים רבות כי מגלים שאין ממה להתגונן. 

בחברה בישראל היום ישנם ציבורים שלמים ה”מסומנים” על ידינו – כל אחד והאחר שלו, כל אחד וזה שבשבילו הוא מצורע – זה שהוא לא יבלה בחברתו, לא יכנס לביתו, לא ירכוש ממנו ביצים. השיח של הפחד ושל ההפרדה נותן את אותותיו בכולנו. זה הזמן לנקוט בדרכו של ר’ יהושע – להסתכל מעבר לסטיגמות ולהפחדות, לפגוש אנשים ולקדם יחדיו את הטוב.

מתחברים – בונים עתיד ביחד

מתחברים-בונים עתיד ביחד, הינה רשת פתוחה של ארגונים  הפועלת לקדם את ערכי האחדות והערבות ההדדית בין כל חלקי החברה הישראלית ומאפשרת בניית עתיד משותף ביחד (ברמה הקהילתית, עירונית ולאומית ) 

לאורך השנים הובילה מתחברים עשרות מעגלי לימוד, שיתוף והקשבה של ציבורים שונים בחברה הישראלית, כל אחד וה”אחר” שלו, לצורך יצירת שיח של אהבה ושל אמון שהוא לתפיסתם הדרך היחידה לבנות עתיד משותף. .  

להקמת מעגל מתחברים במקום מגוריכם – כדאי ליצור קשר עם מתחברים ולהתחיל להכיר.