קיימות- שלח לחמך

שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ; תֶּן חֵלֶק לְשִׁבְעָה וְגַם לִשְׁמוֹנָה כִּי לֹא תֵדַע מַה יִּהְיֶה רָעָה עַל הָאָרֶץ. 

 

קהלת, פרק י״א, פסוקים א׳-ב

מרדכי זר-כבוד (דעת מקרא) מבאר כך:

“חלק את אדמתך לשבעה וגם לשמונה חלקים, כדי לגדל בהם סוגי זרעים ופירות שונים. כי לא תדע מראש מה יהיה רעה, שמא תהיה פורענות על הארץ: בצורת, שידפון או שיטפון וכד’. אם יזרע מין אחד בעונה אחת יאבד הכול, לא כן כשיחלק את שדהו ויגוון את משקו, תמיד יישאר חלק למחיה”

יום אחד היה [חוני המעגל] הולך בדרך [והנה] ראה אדם נוטע חרוב.  

אמר לו: כמה שנים עד שיגדל העץ פֵרות?

אמר לו: עד שבעים שנים.

אמר לו: וכי חושב אתה שתחייה עוד שבעים שנים?

אמר לו אותו האיש: לי היו חרובים בעולם. כמו ששתלו לי אבותיי חרובים, כך אשתול אני לבני.

 

תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ”ג עמוד א

קיימות (Sustainability) במובנה הרחב היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. באקולוגיה, מערכת בת קַיָּמָה… היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן. ביצות ויערות בוגרים ובריאים הם דוגמאות למערכות ביולוגיות בנות קיימה. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

ערך ‘קיימות’, מתוך אתר ויקיפדיה

נקודות לדיון

איזו תפיסת זמן מייצג נוטע החרובים? מהי תפיסת הזמן הנגדית אותה מיצג חוני? 
איזו תפיסה, לדעתכם, עולה בקנה אחד עם רעיון השמיטה? 
מה משמעות העצה של קהלת וכיצד היא קשורה לשנת שמיטה?

הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים.

ציטוט המיוחס ליאנוש קורצ’אק