שבת- יום כדור הארץ

– מאוניברסליות לישראל

– שכבה צעירה

הרציונאל: 

יום כדור הארץ, מצוין בכל העולם בכל שנה ב 22.4 . זהו יום בו העולם נרתם ליום אחד להעלאת המודעות לשמירה על איכות הסביבה בכדור הארץ. ביום זה מתקיים בארץ ובעולם פעילויות שונות כגון ‘שעת כדור הארץ’ – בו מכבים את האור למשך שעה. התקשורת מתייחסת לנושאים סביבתיים בראש סדר היום, מוצעות פעילויות שונות לציבור הרחב בתחום איכות הסביבה. 

יום השבת, הוא יום קדוש עוד מזמן בריאת העולם. ליום זה ערכים רבים- ערכים משפחתיים, קהילתיים וגם סביבתיים –  משום שביום זה, האדם נמנע מלשנות את העולם, נמנע מלעבוד, נמנע ממלאכה, יום בו על האדם לשבות יחד עם כל בני ביתו ואפילו החיות שסביבו. עצם זה שיום השבת חל כל שבוע, מלמד אותנו על חשיבות היום הזה לעולם ולאדם. 

ניתן לומר, שאמנם העולם מציין את יום כדור הארץ פעם בשנה. עם ישראל מציין זאת בכל שבוע.. [עיין בהמשך בקטע שכתב על כך אהוד בנאי]. 

המטרות:

התלמידים ילמדו על יום השבת, כיום כדור הארץ היהודי, בו האדם נמנע מלעבוד ולשנות את הבריאה. 

התלמידים יבינו את ההבדלים בין שבת לששת ימי מעשה, ומתוך כך את הקשר שבין שבת לאיכות הסביבה. 

התלמידים יסגלו ‘שמור וזכור’ היונק משבת קודש אל שאר ימי השבוע- כאמצעים המבטאים את השמירה על איכות הסביבה בכל השנה. 

מבנה השיעור:

שלב א’:  יום כדור הארץ – דיון (מליאה)

שלב ב’: משחק ים יבשה (מליאה)

שלב ג’: מה (לא) עושים? (מליאה+ קבוצות)

סיכום: (מליאה)

ההכנות הנדרשות:

טוש מחיק ללוח

דפים ריקים/טיוטא

להדפיס את הקטע של אהוד בנאי

להדפיס ולצלם לפי מספר קבוצות את נספח 1 (נמצא כקובץ מצורף)

מהלך השיעור:

שלב א’: יום כדור הארץ- דיון (מליאה)

בכל שנה מציינים בעולם את יום כדור הארץ. יום בו האדם לוקח אחריות על הבריאה. 

מדוע יש צורך לציין את יום כדור הארץ? 

מה לדעתכם צריך להיות ביום כדור הארץ היהודי?

מה מותר לעשות ומה אסור? (מטיילים? נשארים בבית? נוסעים ברכב? הולכים ברגל? )

לכיתות נמוכות (א/ב) – ניתן לבקש מכל תלמיד לצייר את יום כדור הארץ היהודי, ובכיתות גבוהות יותר (ב/ג) לתאר במילים/להציג את מהלך היום. 

המורה אוסף את הרשמים והרעיונות ליום כדור הארץ היהודי- ורושם אותם על הלוח. 

קראו את הקטע הבא:

מדברים עכשיו לא מעט על מצבו העגום של כדור הארץ ואני שומע, כולם אומרים, חייבים בדחיפות לעשות משהו כמו: יום ללא מכוניות, יום ללא רכבות, יום ללא מטוסים, יום ללא אוטובוסים ואופנועים, יום ללא עישון, יום ללא עשן, יום ללא מכונות כביסה, יום ללא מייבשי כביסה ,יום ללא מדיחי כלים, יום ללא טלפונים, יום חיסכון באנרגיה, יום ללא בישול, יום ירוק, יום כחול, יום סגול, יום ללא תאונות, יום ללא עבודה, יום ללא לחץ, יום עגול.

ואני אומר:

יש לנו יום כזה מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו כעם.

יש לנו יום כזה מאז ומתמיד. מאז שנברא העולם.

יש לנו את השבת, כן, שבת, רבותי, שבת!

שבת זה הרי היום הטוטאלי למען כדור הארץ.

זה טוב לאוויר, זה טוב לאדמה, זה טוב לכביש, לים, למים, ולרוח לנשימה ולנשמה, זה זמן איכות לסביבה, זמן איכות למשפחה, זמן איכות למנוחה…

“ויברך אלוקים את היום השביעי ויקדש אותו

כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות”

שבת שלום. 

(אהוד בנאי, הדף הלבן 12.7.2007)

דיון:

האם יום כדור הארץ שתיארנו קודם דומה ליום השבת? במה כן? במה לא?

מה מוסיף לנו אהוד בנאי בחוויה שלו מיום השבת ושמירה על הסביבה? 

 

שלב ב’: משחק ים-יבשה (מליאה)

“ויום השביעי שבת לה’ אלוהיך לא תעשה כל מלאכה” שמות כ, פסוק י

מהן המלאכות האסורות בשבת ?

מהי מלאכה? 

משחק ‘ים יבשה’ – רק שבמקום ‘ים – יבשה’- יום חול- שבת.

מהלך המשחק:

כל התלמידים עומדים במעגל. 

המורה יקריא רשימה של פעולות המותרות/אסורות בשבת. 

מלאכה שאסור לעשותה בשבת – התלמידים יושבים.

מלאכה שמותר לעשות בשבת- התלמידים נשארים לעמוד.

דיון: 

מה משותף בפעולות שמותר לעשות בשבת? 

איזו אווירה זה משרה על יום השבת לעומת שאר ימות השבוע?

האם אתם אוהבים את יום השבת?

 

סיכום חלק זה:

שבת, בשונה משאר ימות השבוע, מכריח אותנו להשקיע במשפחה, בקהילה. מכריח אותנו לנוח. 

אם במהלך השבוע אנחנו ‘רצים’ מדבר לדבר, מבית ספר, לחוג, לסניף, לעזור בבית, להכין שיעורים, לאכול… בשבת אנחנו לא יכולים לנסוע, אנחנו נפגשים עם המשפחה, נפגשים עם הקהילה, נפגשים עם עצמנו… בשבת אנחנו מנועים ממלאכה, מנועים מלשנות דברים בעולם. אנחנו מבינים שאמנם האדם הוא נזר הבריאה, אבל גם לו – לא מותר הכל.

 

שלב ג’: מה (לא) עושים? 

כיצד ניתן לנהוג במהלך השבוע קצת כמו בשבת?

בו האדם יחוש שלא מותר לו הכל… שהעולם והבריאה- יש להם קיום גם בלעדיו.. 

עבודה בקבוצות: מה ה”שמור” /  ה”זכור” מיום השבת לשאר ימות השבוע?  

(זכור המבטא עשייה חיובית. ושמור מבטא הימנעות ממלאכה).

כל קבוצה תקבל את אחד הדפים (נספח 1) – שמור או זכור- שאנחנו רוצים להמשיך אותו הלאה אל ימי השבוע. 

סיכום (מליאה)

ביום כדור הארץ הבינלאומי- יש קריאה לאדם לקחת אחריות על איכות הסביבה שלו. 

ביום השבת- הדברים פשוט נעשים.. עצם שמירה על השבת כיום שבו לא מדליקים חשמל, לא נוסעים ברכב, לא קונים ולא צורכים ועוד… מהווה שמירה על איכות הסביבה. 

מתוך כך אנחנו למדים, שהימנעות מעשיה כפי שמתקיים ביום השבת מצמצם את הפגיעה של האדם בסביבה. אך מכיוון שאין באפשרותנו ‘לשבות’ שבוע שלם, אנחנו מנסים למצוא דרכים בהם ניתן גם במהלך העשייה והפיתוח- להצטמצם מעט, לזכור ולשמור על העולם. 

מה עושים!

מצורפים מספר רעיונות נוספים לשמור וזכור. על הכיתה לבחור נושא אחד אותו היא רוצה לאמץ ביום ביום (ניתן לבחור נושא מהתוך הרעיונות שהתלמידים כתבו)

 שמור: נסיעה ברכב- אם ביום השבת אסור לנסוע ברכב, בואו נחשוב איך ניתן לצמצם את הנסיעה ברכב הפרטי במהלך השבוע. איפה ניתן ללכת ברגל, לרכב באופנים או להשתמש בתחבורה ציבורית- זה טוב לסביבה וזה טוב לבריאות. 

זכור: בעלי חיים- אם ביום השבת גם הבהמה שובתת, בואו נחשוב איפה ניתן להקל גם במהלך השבוע על היחס שלנו לחי. הצעה לפעילות בנושא: בניית מתקני האכלה לציפורים, יום ללא בשר- יום בשבוע בו לא אוכלים בשר- ניתן ביום זה לעשות בכיתה סעודה צמחונית! ועוד..