שימור עצים בוגרים בישראל

אמץ עץ – פעילות חינוכית בתיעוד, שימור ושיקום עצים בוגרים בישראל.

ישראל גלון

 מבוא

בעשור האחרון גברה המודעות של הציבור הישראלי לחשיבותם של עצים בוגרים והיסטוריים. עצים שנטעו ע”י בני אדם או קיימים במקום מקדמת דנא.
עצים בוגרים משפיעים על הסביבה והנוף. העצים משפרים את מיקרואקלים מגינים על הסביבה מפגעי האקלים –טמפרטורה רוחות וקרינה.  משפרים ומרככים את חזות הסביבה, מעלים את ערך המבנים והסביבה.
בנוסף יש חשיבות רבה למופעם האסטטי של העצים המתחלפים במהלך עונות השנה-ליבלוב, צבעי עלווה, פריחה, פרי, שלכת, מופע גזע וענפים ועוד. משיכת ציפורים ובעלי חיים אחרים.
מצד שני, שנות האלפיים מאופיינות בבנייה מסיבית ובפיתוח מואץ הכולל סלילת כבישים, דרכי רכבת, ובנייה. תהליכים אלו נעשים תוך הפחתת השטח הירוק ולעיתים רבות פגיעה בעצים קיימים.
אנו מודעים לצורך בבניה ובפיתוח אך  מעוניינים להגיע לנוף ותיק של עצים בארצנו לכן, יש צורך להתחשב בעצים בתהליכי בניה ופיתוח. התחשבות שתחל משלב התיכנון כך שהעץ ישאר במקומו ורק כאשר אין שום ברירה תיתכן אפשרות העתקת העץ. התחשבות בעצים קיימים בתהליכי בניה ופיתוח ללא פגיעה בשורשיהם, בגזעים או בענפים.

כדי לשמור על עצי ארצנו ולטפח מודעות לנוף הגבוה וקשר לסביבה הקרובה מומלץ שבמסגרת חודש שבט ט”ו בשבט, יום הולדת לישוב, עיר, כפר , קיבוץ ,שנת בר-מצווה, סיום שנה או במסגרת פעילות שוטפת בית ספרית או כיתתית, קהילתית, לאתר עצים בוגרים בקרבת בית הספר ומקום המגורים, לאמץ אותם ולעשות את הפעילויות הבאות:

 תיעוד העץ

רישום פרטי העץ [תעודת זהות]: שם העץ, מיקום העץ (כתובת), מימדי העץ: גובה צמרת, קוטר צמרת והיקף גזע בגובה 1.3 מ’, גיל משוער, סיפור הנטיעה, מצב העץ.
מילוי השאלון והכנסתו לסקר עצים בוגרים יקדם שימור ושיקום עצים בוגרים וכן המידע ההיסטורי על העץ יישמר ויעבור לדורות הבאים ולא יעלם. את כרטיס המידע אפשר להוריד באתר משרד החקלאות ולאחר מילויו להעביר למשרד לצורך שימור ותיעוד.

 מיקום העץ: מצריך מיומנות מינימלית בשימוש והתמצאות במפה, אך רישום כתובתו המדוייקת של העץ הנו מידע מדוייק וחשוב ובסיס לתחילת העבודה.
גיל העץ המשוער: דורש מיומנות של הערכה על סמך נתונים בעץ ובהשוואה  לעצים אחרים.

מבנה העץ: גובה, קוטר, צורת הנוף, צורת הגזע, מבנה עלים, פרחים, פרותוזרעים מצריך מיומנות של הערכה ותיאור מדויק. וכן הכרת מושגים בסיסיים בבוטניקה.
מקצב הצמיחה של העץ מופע העץ והשינויים החלים במהלך השנה: לבלוב, נשירה, פריחה, הפצת פרות וזרעים.

סיפור הנטיעה: דורש לעשות תחקיר על ההיסטוריה של העץ ע”י תחקור הורים, שכנים מבוגרים , ארכיון העיר, חיפוש תמונות ואיורים בספרות מטיילים. מסע בלשי מרתק.
צילום /ציור העץ: מאפשר להקנות לתלמידים עקרונות והתנסות בצילום עצים או בציורם. ובהמשך קיום תערוכת צילומים וציורי עצים.

עצם פעולת הרישום של העץ תגרום לרשות המקומית לדעת שיש מי שדואג לעץ.

שילוט העץ: כדאי לשים שלט בקרבת העץ עם שמו העברי והמדעי, מי נטע, הקשר לישוב. וסיפורו המיוחד של העץ.

טיפול בעץ: כדאי לפעול לטיפול בעץ ע”י הרשות או על ידיכם. השקיה, דישון, ניקוי הסביבה, שמירה על קרקע נקיה מעשבים, מניעת שריפות בקירבת העץ ומניעת שבירת ענפים,  כאשר יש צורך בעבודות מקצועיות פנו לאגף גנים ברשות ודרשו שיבצעו בעץ עבודות כמו תמיכה או גיזום ענפים יבשים, ענפים הפוגעים בקווי חשמל, או ענפים המסכנים עוברים ושבים.

פעילות הסברתית סביב העץ: אחד הדברים המרתקים הנו פעילות בצלו של העץ. פעילות זו יכולה להיות הכרת העץ וחלקיו, תרומתו לסביבה, סיפורי עצים ועוד.

היסטוריה של העץ: סיפור ההיסטוריה של העץ, מי שתל אותו, מה העץ יודע לספר לנו. זו פעילות המחייבת בילוש בקרב תושבי השכונה הותיקים, חיפוש בספריית הרשות, אנשי טבע ושימור אתרים. אך, כאשר תמצאו סיפור זו הרגשה נהדרת במיוחד אם שומרים את הידע ומעבירים אותו הלאה לדורות הבאים.

באם יש עץ עם סיפור מיוחד, (כמו האקליפטוס הלימוני בפתח תקוה,
הפיקוס הבנגלי במקוה ישראל.) אפשר להזמין תלמידים מכתות אחרות או
 מבתי ספר אחרים ולספר את סיפורו של העץ.

עבודות מלאכת יד מתוצרי העץ: חלקי העץ יכולים לשמש כמקור בלתי נדלה ומשתנה עונתית למלאכת יד. מוביילים מעלי העץ, אהילים, סיכות ושרשרות מפירות וזרעים. אפשר לעשות פעילות זו בקרבת העץ ואפשר להשתמש בעץ ובחלקיו כמקור לחומר גלם לפעילות זו.

ציור וצילום העץ: לעץ מופעים מיוחדים, פריחה ופרי, עלים, שלד ענפים וצללית, גזע ושורשים. מומלץ לקיים פעילויות בהם אנשים יצלמו או יציירו את עצים בקירבת ביתם. בחודש שבט ניתן לקיים תערוכת צילומים וציורים של תושבי השכונה, ילדי בית ספר וכדומה.

__________________________________________

ישראל גלון- אגרונום. פקיד היערות, ראש תחום פרחים, הנדסת הצומח גננות ונוף  במשרד החקלאות.