שינוי יעוד קרקע

אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרש