שירת הבריאה-חשיבות מגוון המינים בטבע

“שְׁנַיִם שְׁנַיִם בָּאוּ אֶל-נֹחַ, אֶל-הַתֵּבָה–זָכָר וּנְקֵבָה:  כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֱלֹהִים, אֶת-נֹחַ “(בראשית ז ט)

האם ילדינו יכירו את הנחליאלי כמבשר הסתו? האם באביב הבא נזכה לראות פרפרים בשלל צבעים מרפרפים מעל פרחי הב?? מהו המגוון הביולוגי ומה חשיבותו להמשך החיים על פני כדור הארץ ? ומה הקשר אלינו – בני האדם?  לימוד על המגוון הביולוגי מתוך קריאת “פרקי שירה” (שירת הבריאה) המיוחסים לדוד ולשלמה בנו.

מבנה מוצע ללימוד:

חלק ראשון- עבודה אישית : קריאה אישית של “פרקי שירה” (אפשר לעשות סבב בין המשתתפים בו כל אחד קורא פסוק) וחשיבה על השאלות המצורפות.

חלק שני- בחברותות : חלוקה לקבוצות קטנות על פי מספר המשתתפים- רצוי בין 2-5 אנשים בכל קבוצה . כל קבוצה לומדת בצוותא את קטעי המקורות  ודנה בשאלות הנלוות.

חלק שלישי- במליאה: כל אחת מהחברותות מציגה דבר אחד שהתחדש לה בלימוד.  המנחה מוביל דיון לגבי הדרך להעביר את תובנות השיעור לחיי היום יום .  

קטעי העשרה- מצורף מידע בדבר משבר המינים לקריאה והעשרה.

חלק ראשון- עבודה אישית

קרא/י את הקטעים מתוך פרקי השירה, המיוחסים לדוד ולשלמה בנו:

•    איזו תחושה עוררו בך פרקי השירה?

•    ” כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה, זוכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע, ומפגע רע, ומחיבוט הקבר, ומדינה של גיהינום, ומחבלו של משיח, ומאריך ימים, וזוכה לימות המשיח, ולחיי העולם הבא “(פרקי דר’ אליעזר) – מהי לדעתך החשיבות  בקריאת פרקי השירה? לאיזה מצב תודעה הם מביאים אותנו?

•    חשוב/חשבי – מהו ה”פסוק” שאת/ה משורר/ת לפני בוראך ?

פרקי שירה (מיוחסים לדוד ולשלמה בנו)

פרק ראשון

שמים אומרים: השמים מספרים כבוד אל , ומעשה ידיו מגיד הרקיע : ארץ אומרת: ליי הארץ ומלואה , תבל ויושבי בה , ואומר . מכנף הארץ זמרת שמענו , צבי לצדיק :

גן עדן אומר: עורי צפון ובואי תימן , הפיחי גני יזלו בשמיו , יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו :

גיהנום אומר: כי השביע נפש שוקקה , ונפש רעבה מלא טוב :

מדבר אומר: ישושום מדבר וציה , ותגל ערבה ותפרח כחבצלת :

שדות אומרים: יי בחכמה יסד ארץ , כונן שמים בתבונה :

…..

פרק שלישי

אילנות שבשדה אומרים: אז ירננו עצי היער , מלפני יי כי בא לשפוט את הארץ :

גפן אומרת: כה אמר יי , כאשר ימצא התירוש באשכול , ואמר , אל

תשחיתהו כי ברכה בו , כן אעשה למען עבדיי , לבלתי השחית הכל :

תאנה אומרת: נצר תאנה יאכל פריה :

רמון אומר: כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך :

תמר אומר: צדיק כתמר יפרח , כארז בלבנון ישגה :

תפוח אומר: כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצילו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיכי…

ירקות שבשדה אומרים: תלמיה רוה , נחת גדודיה , ברביבים תמוגגנה , צמחה תברך :

דשאים אומרים: יהי כבוד יי לעולם , ישמח יי במעשיו :

פרק חמישי

בהמה דקה טהורה אומרת: מי כמוכה באלים יי , מי כמוכה נאדר בקדש , נורא תהילות עושה פלא : …גמל אומר: יי ממרום ישאג , וממעון קדשו יתן קולו , שאג ישאג על נוהו …

 פרד אומר:. יודוך יי כל מלכי ארץ , כי שמעו אמרי פיך :

חמור אומר: לך יי הגדולה , והגבורה והתפארת והנצח וההוד , כי כל בשמים ובארץ , לך יי הממלכה , והמתנשא לכל לראש …

 צבי אומר: ואני אשיר עזך , וארנן לבקר חסדך , כי היית משגב לי , ומנוס ביום צר לי

פיל אומר: מה גדלו מעשיך יי , מאד עמקו מחשבתיך :

אריה אומר: יי כגבור יצא , כאיש מלחמות יעיר קנאה , יריע אף יצריח , על אויביו יתגבר : …

 זרזיר אומר: רננו צדיקים ביי , לישרים נאוה תהלה :

חתול אומר: ארדוף אויבי ואשיגם , ולא אשוב עד כלותם …

חלק שני – לימוד בחברותות

שאלות לדיון  

•    שתפו את חבריכם לקבוצה בחוויה הזכורה לכם הקשורה ל”שירת הבריאה”  (חווית פליאה או רגש אחר שחוויתם בטבע או בהקשרו). האם יש משותף בין החוויות שחלקתם?

•    קראו את שני הקטעים המצורפים – מילקוט שמעוני ומהלכות יסודי התורה של הרמב”ם: אילו תפקידים יש לברואים השונים על פי שני הקטעים שלפניכם – מה ההבדל המהותי ביניהם?

•    קראו את השיר “הקוצר” של המשוררת אגי משעול, איזה קשר בין האדם ומגוון המינים בטבע מציג השיר ?

•    איפה הייתם ממקמים את עצמכם בציר שבין הקוצר לבין הרמב”ם ביחס ל”שירת הבריאה”?

ילקוט שמעוני, תהלים תתפ”ט.

“אמרו חז”ל על דוד מלך ישראל, בשעה שסיים ספר תהילים זחה דעתו עליו ואמר לפני הקדוש ברוך הוא:”יש ברייה בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני?”

באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת, ואמרה לו: “דוד אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך. ולא עוד אלא כל שירה שאני אומרת ממשלת עליה שלושת אלפים משלים, שנאמר” וידבר שלושת אלפים משל ויהי שירו חמישה ואלף”.

ולא עוד אלא שאני עוסקת במצווה גדולה, וזו היא המצווה שאני עוסקת בה:  יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי אם מן המים, ובשעה שהוא רעב נוטלני ואוכלני.”..

הרמב”ם בהל’ יסודי התורה פ”ב

והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד: “צמאה נפשי לאלוקים לאל חי  )תהילים מב,ג). וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד וידע שהוא ברייה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד: “כי אראה שמיך… מה אנוש כי תזכרנו” (תהילים ח,ד-ה). ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.

העשרה – משבר המגוון הביולוגי

משבר המגוון הביולוגי / ד”ר יעל גבריאלי – מתוך אתר  מט”ח

הידעתם כי אנו עדים כיום לאירוע ההשמדה ההמוני הגדול ביותר מאז החלו חיים על פני כדור הארץ? הידעתם כי אנחנו, כמו גם כל המין האנושי, אחראים ושותפים להתרחשותה של שואה זו? – המדובר בהכחדה של מינים רבים של בעליי חיים וצמחים; התהליך נקרא ‘משבר המגוון הביולוגי’ .

ממצאי המחקר בתחום המגוון הביולוגי) מושג רחב הכולל את מגוון המינים, מגוון בתי הגידול, מגוון צורות הגידול, מגוון החברות והשונות הגנטית של כל היצורים החיים בעולמנו ( .הנאספים בעשרות השנים האחרונות מכל רחבי העולם, על ידי חוקרי הטבע, מגוללים לפנינו סיפור עצוב מאד; כיום ברור כי בקצב הפיתוח הנוכחי בעולם, אנו צפויים לאבד לפחות מחצית ממספר המינים על פני כדור הארץ בעתיד הנראה לעין. המשמעות של זה היא כפשוטו – כל מין שני עתיד להכחד!

משבר זה מטריד כיום לא רק קומץ של מדענים, אלא גם מדינאים, מעצבי דעת קהל, וכן את הקהל הרחב, לפחות במדינות המערב. כמובן שהדבר צריך להדאיג מאד גם אותנו, הציבור בישראל. ..

כיצד אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בעיצומו של ארוע הכחדה המוני שכזה? קל ביותר לראות זאת על פי מינים שאנו מכירים. כל מי שקצת מתעניין בטבע, או קורא עיתונים, או רואה תכניות טבע בטלביזיה יודע על קיומו של תהליך זה, בעיקר לגבי המינים הגדולים והבולטים, כמעט כולם יונקים ועופות.

מהם הגורמים למשבר המגוון הביולוגי בארץ ובעולם? הגורם הראשון במעלה הוא הרס בית הגידול, ואחריו מינים פולשים, דייג וצייד ושינויי האקלים- כולם קשורים להתנהלות האדם……

כיום מדענים רבים מעריכים, כי אובדן העושר הביולוגי יהיה הגורם הדומיננטי ביותר המסכן את המשך קיום האנושות – יותר מהחור באוזון, התחממות האקלים או זיהום הסביבה. הסיבות לכך רבות (למשל – פגיעה במערכות תומכות החיים של כדור הארץ , הפרת האיזון הטבעי והובלה לקריסת מערכות טבעיות, מחסור במשאבים  ועוד- ע.ק) . בקצב ההרס הנוכחי, עד סוף המאה ה-21 מחצית ממיני הצמחים ובעלי החיים כיום ייעלמו. פירושו שאנו נשאיר לצאצאינו ארץ חרבה, ענייה ואחידה מבחינה ביולוגית

משבר הדבורים (מתוך סבבה – אתר הסביבה לילדים)

ביום בהיר אחד, בלי כל סיבה הנראית לעין, עפות הדבורים מן הכוורת, נעלמות ואינן שבות עוד. תופעה זו, המכונה “הפרעת התמוטטות המושבה (Disorder Colony Collapse- CCD) פוגעת בכוורות במקומות שונים על פני כדור הארץ וגורמת לירידה בכמות הדבש בעולם. אך הירידה בכמות הדבש היא רק חלק קטן מהנזק שנגרם מתופעה זו. היעלמות הדבורים גורמת נזקים עצומים לכלל הסביבה. בלי דבורים, צמחים רבים לא יכולים להתרבות כיוון שאין מי שיעביר את האבקנים שלהם. וכך נפגעים צמחי בר רבים וגם גידולים חקלאיים, כגון: מלפפונים, פלפלים, מלונים, אבטיחים, תותי שדה, קישואים, אבוקדו, תפוחים, אגסים, שקדים, מנגו, ליצ’י, זרעים למספוא המשמש כמזון לבהמות, ועוד.

מהי אם כן ערכה של דבורה קטנה אחת לחיים על פני כדור הארץ? ומה ערכה לאדם?

דו חיים – מבחן לסביבת חיים (מתוך סבבה – אתר הסביבה לילדים)

ב-20 השנים האחרונות אנו עדים לירידה חדה בכל העולם במגוון מיני הדו חיים(כגון קרפדות, צפרדעים וכו’)  ובמספר בעלי החיים בכל מין. הירידה במגוון ובמספר כה חריפה, עד שיש המכנים אותה קָטַסְטְרוֹפָה עולמית. הדו חיים הם חוליה חשובה במארג המזון ביבשה ובמים: הם ניזונים מבעלי חיים ומצמחים, ומינים רבים (ציפורים, זוחלים, יונקים ודגים), ניזונים מהם.

ברור, אם כן, שפגיעה בדו חיים מסכנת מינים רבים של צמחים ושל בעלי חיים.

חשיבות הדו חיים רבה גם לנו, בני האדם: הם ניזונים מיתושים, הנחשבים למזיקים עבורנו ותרופות חשובות התגלו משימוש בהפרשות עורם של מינים שונים של דו חיים. האם ילדינו לא ימצאו נסיך לנשק בביצה? אין לדעת.  

לשם מה קיימים יתושים בעולם / נתן אלתרמן

לשם מה קיימים יתושים בעולם?

יתושים, לשם מה קיימים?

מטרידים ועוקצים, דם אדם מוצצים

מן הדם מתקיימים ורק גרוד גורמים.

לשם מה הם בכלל קיימים?

יתושים קיימים בשביל צפרדעים

ובשרם לחיכם הוא ערב וטעים

קיימים הם בשביל הצפרדעים!

לשם מה קיימות הצפרדעים בעולם?

צפרדעים, לשם מה קיימות?

בביצה הן עומדות, מקרקור כבר צרודות

מיתושים מתקיימות וחירוש רק גורמות.

לשם מה הן בכלל קיימות?

צפרדעים קיימות בשביל החסידות

שאותן הן בולעות ועל רגל אחת עומדות.

קיימות הן בשביל החסידות!

לשם מה קיימות חסידות בעולם?

חסידות, לשם מה קיימות?

הן תמיד נודדות, משחיתות השדות,

גם אינן חכמות, רק להרס גורמות

לשם מה הן בכלל קיימות?

חסידות, זה ברור, מביאות ילדים

אשר יהיו אנשים נחמדים.

חסידות מביאות ילדים!

לשם מה קיימים אנשים בעולם?

אנשים, לשם מה קיימים?

הם הופכים עולמות ועושים מלחמות

לשם מה הם בכלל קיימים?

קיימים הם בשביל היתושים

אשר קיימים מדם אנשים!

לכן אל תתגאה אדם

ואל תרבה קושיות.

לכל יצור כאן בעולם יש סיבה לחיות

ואל תפגע נא ביתוש שעל אפך עומד

יבוא יום ובגללו עוד ילד יוולד