שמות השמחה

עשרה שמות נקראו שמחה, אלו הם: ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, פצחה, צהלה, עליזה, חדווה, עליצה.
(אבות דרבי נתן, פרק ארבע ושלושים, י)