תאריך בריאת העולם

רבי אליעזר אומר: מנין שבתשרי נברא העולם?
שנאמר” ‘ ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי…’ (בראשית א’,יא).
איזהו חודש שהארץ מוציאה דשא ואילן מלא פירות?
הוי אומר: זה תשרי.