מערכי שיעור
פרשת נח, משמריות- מחוייבות לבריאה, שימור מגוון ביולוגי