חברותא ירוקה – שמיטה

דף לימוד על שנת השמיטה, המבטאת בתוכה רעיונות סביבתיים-חברתיים